O NÁS

Obrazové a zvukové štúdio bratov Bošeľovcov je SROčka, ktorá vznikla v roku 2013. Zameriava sa na nahrávanie zvuku akustických a elektrických nástrojov, vokálnych skupín či iných štúdiových audio záznamov, vytváranie videí, hraných a dokumentárnych filmov, videospotov, klipov, reklám či iných audiovizuálnych diel, grafiku a fotografovanie (ateliérové, promo fotenie, exteriérové, reklamné a iné).

 

Mgr. RENÉ BOŠEĽA

Starší brat z umeleckej dvojice sa v štúdiu stará o všetku hudobnú produkciu, postprodukciu a premastering audio alebo audio - vizuálnych projektov. Je aktívny hudobník - multiinštrumentalista a spevák. Venuje sa najmä zábavnej hudbe (world music, manouche jazz, swing, tango, ľudová hudba), ale aj vážnej hudbe (ako inštrumentalista ale aj spevák). Nahrávaniu sa venuje od roku 2003.

ŠTÚDIUM
Pedagogická fakulta UMB BB (odbor: hudobná výchova a školské hudobné súbory), Konzervatóriu J. L. Bellu BB (odbor: hra na violu), Gymnázium Štefana Moysesa BB,
ZUŠ J. Cikkera BB (2.cykly - husle, viola a spev)

Mgr.art. RÓBERT BOŠEĽA

Mladší brat z umeleckej dvojice sa v štúdiu stará o všetku video produkciu, postprodukciu, grafiku a fotografovanie. Do portfólia jeho profesie spadá dokumentárny film, hraný film, hudobné videoklipy, reklamné videá a iné audiovizuálne diela ako aj rozmanité grafické práce a fotografovanie. Je tiež aktívny hudobník (bicie, perkusie).

ŠTÚDIUM
Akadémia umení v BB, fakulta Dramatických umení (odbor: filmová dokumentárna tvorba - réžia), Konzervatórium J. L. Bellu BB (odbor bicie), SPŠJM BB (odbor: multimédiá), ZUŠ J. Cikkera BB (bicie, akordeón)

FILMOGRAFIA:
JOZEF KUCHÁR (2015, dokumentárny film), SLEPOTA NEJASNÉHO PÔVODU (2014, dokumentárny film), ZAVLEČENIE (2013, hraný krátkometrážny film), JÚTUB.COM (dokumentárny film)
ČSFD

 

HUDOBNÝ TÍM MÔLČA RECORDS

Pre Váš projekt vieme skomponovať alebo zaranžovať hudbu, zabezpečiť vhodných hudobníkov a zrealizovať nahrávku podľa vašich predstáv. Pri práci na rozličných projektoch využíváme jednak svoje muzikantské schopnosti a skúsenosti, no pozývame si k spolupráci aj skúsených štúdiových hudobníkov zo známých hudobných telies ako Slovak Tango, Rusín Čendeš Orchestra, Štátna opera v Banskej Bystrici, Janáčkova opera v Brne, Brnenská filharmónia, Orchester Zlaté husle (Lúčnica), Duo antico moderno, Mojše band, Chanson friends, Piazzola para siempre, FS Bystrina, FS Marína.