KONTAKT

ROBO BOŠEĽA

foto / video produkcia
  +421 915 530 910
  robobosela@gmail.com

RENÉ BOŠEĽA

hudobná produkcia
   +421 908 397 621
  renebosela@gmail.com

Môlča records s.r.o.
Turová 21
962 34 Turová

IČO: 47 426 411
DIČ: 2023871333
IČ DPH: SK2023871333

VOP a GDPR